Dokumenty

 OWU

Ogólne Warunki Uczestnictwa w obozie

List poparcia i rekomendacja Polskiej Agencji Kosmicznej

Zaproszenie na obóz

Ramowy plan obozu

Wzór oświadczenia o odbiorze dziecka przez inną osobę

Wzór oświadczenia o zgodzie na samodzielny powrót dziecka