Najczęściej zadawane pytania

Do dzieci i młodzieży w jakim wieku skierowany jest obóz? 

Obóz przeznaczony jest dla uczniów i uczennic obecnych klas 7-8 szkoły podstawowej i klas 1-2 szkół ponadpodstawowych.

Czy organizator zapewnia dojazd na miejsce obozu?

Na obóz należy dotrzeć we własnym zakresie. 

Kto prowadzi zajęcia na obozie?

Warsztaty prowadzi wykwalifikowana kadra z doświadczeniem w edukacji i popularyzacji nauki, w tym aktywni młodzi naukowcy. Część zajęć poprowadzą pracownicy Muzeum Mikołaja Kopernika. Odwiedzą nas również goście ze świata nauki i przemysłu kosmicznego.

Czy jest możliwy późniejszy przyjazd lub wcześniejszy wyjazd? 

Tak. Należy nas jednak wcześniej poinformować o takiej sytuacji.

Jak wygląda proces aplikacji? 

Po rejestracji przez formularz zgłoszeniowy i opłacie zaliczki otrzymasz od nas potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia na obóz. Zaliczkę należy opłacić w terminie 7 dni od rejestracji, w przeciwnym razie rejestracja zostanie anulowana. Następnie do 31 maja należy opłacić pozostałą kwotę i wysłać nam pocztą uzupełnioną kartę kwalifikacyjną uczestnika (informacje w mailu potwierdzającym zgłoszenie).

Do kiedy muszę opłacić obóz? 

Zaliczkę (1000 zł) należy opłacić do 7 dni od rejestracji na obóz. Pozostałą część ceny obozu należy zapłacić do 31 maja 2024 r.

Kto może odebrać uczestnika z obozu?

Do odebrania uczestnika lub uczestniczki z obozu potrzebna jest obecność rodzica/opiekuna lub specjalna zgoda na samodzielny powrót lub powrót z inną osobą.

Jak można zrezygnować z udziału w obozie?

Zrezygnować z udziału można drogą mailową na adres oboz@science-academy.pl.
W przypadku rezygnacji możliwy jest zwrot części zapłaconej kwoty, zgodnie z warunkami uczestnictwa.